Google AdSense
Reklama
Ogolnopolski Serwis Ogloszeniowy
Reklama
Reklama
KONSUMENT.TV
Testy PDF Drukuj Email
CENA UZASADNIONA
lub NIEuzasadniona (EKONOMICZNIE)
Jednym z praw konsumenta jest kupowanie w cenach uzasadnionych ekonomicznie. Znaczy to, że nasze zakupy muszą, a przynajmniej powinny być, tyle warte, ile za nie płacimy. Jednak wiele towarów posiada ceny wielokrotnie wyższe niż ich wartość. Drugi aspekt, to czy towar posiada takie cechy o których zapewnia sprzedający [Ustawa o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka]. Często towar, jest co prawda nie drogi, ale tak naprawdę nie posiada cech, o których zapewnia reklama lub sprzedawca. Sprzedaż, to nie tylko ma być dobry interes sprzedawcy, to ma być również dobry zakup w uczciwej uzasadnionej cenie dla konsumenta. Jeżeli kupujemy towar w przekonaniu, że jest tyle wart, ile wynosi jego cena, a jest inaczej - jestemy oszukiwani. Jest to spowodowane nieuczciwością albo sprzedawcy albo producenta albo i sprzedawcy i producenta. Ważna więc jest świadoma i przemyślana w tym zakresie decyzja konsumenta. Czy towar kupić czy nie. W Polsce takiej świadomej decyzji konsumenta - czy towar kupić czy nie, często naszym zdaniem brakuje. Dopiero po fakcie konsument "nabiera" rozumu i wtedy jest "problem"..konsumencki.

Oczywiście wada może być ukryta lub niska jakość na pierwszy rzut oka może nie być widoczna i konsument może myśleć, że towar jest dobry i pełnowartościowy.

Wtedy konsument ma prawo towar zwrócić..

ANDRZEJ WÓJCIK
    
    
    
      
    
WARTO PAMIĘTAĆ
    [Ustawa o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)
Rozdział 1
Sprzedaż konsumencka]

..Art. 4.

1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z  umową, jeżeli odpowiada podane- mu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

3. W przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego..